Podjetniška akademija

Naslednje srečanje bo v četrtek, 14. 12. 2017

4. srečanje (30. 11. 2017):

V četrtek 30.11. 2017 so se udeleženci podjetniške akademije Tržič ponovno srečali s predavateljem Matijo Goljarjem. Tokratna tema delavnice je bila “Kako nastopiti na trgu in prodati ter nagovoriti svoje kupce”. Udeleženci so spoznali dinamiko prodaje in da v današnjem svetu predvsem prodajajo zgodbe. Skozi delavnico so udeleženci pridobili vpogled kako nagovarjati kupca in kako pristopiti kupcu. Kot primer so si pogledali kako izgleda dobro prodajno pismo ter brošura za predstavitev svojega izdelka. V zaključku delavnice si je vsak udeleženec zastavil in napisal svojo prodajno pismo ter sestavil brošuro – lahko za svoj izdelek ali storitev, ki jo opravlja. Udeleženci so dobili domačo nalogo, ki jo morajo izpolniti do naslednjič.

 

2. srečanje (16. 11. 2017):

Na 2. srečanju Podjetniške akademije, je predaval Matija Goljar, v javnosti znan kot voditelj oddaje Štartaj Slovenija in vodja Ustvarjalnika, ki mladim podjetnikom pomaga pri začetnih poslovnih korakih. Na delavnici se mu je pridružil Matic Breznik, poslovni direktor Ustvarjalnika.

Tematika tokratne delavnice je bila namenjena kristalizaciji ideje. Konkretno to pomeni, da so udeleženci s pomočjo mentorja ocenili izvedljivost ideje. Vsi udeleženci so predstavili svojo poslovno idejo in s pomočjo povratne informacije tako mentorjev kot udeležencev dobili informacijo ali je njihova ideja primerna za nadaljnji razvoj ali bo potrebna določena prilagoditev. Mentorja sta se posvetila predvsem tehnični, finančni in tržni izvedljivosti posamezne ideje in udeležencem podala konkretne predloge in pomisleke glede ideje. Cilj delavnice je bil, da se udeleženci prepričajo ali bo njihova ideja lahko uresničljiva  oziroma, če bodo potrebne dodatne prilagoditve same ideje in poslovnega modela.

 

 

Utrinki Podjetniške akademije 2016